Kafe a knihy Jednota

Kafe a knihy Jednota

Tábor

interiér, 2018

Kavárna s knihkupectvím v Táboře. Návrh od A do Z.